Điểm Thực tập tốt nghiệp các lớp D9CNTD khoa Điều khiển và Tự động hóa

             Khoa Điều khiển và Tự động hóa thông báo tới các sinh viên lớp D9CNTD1, D9CNTD2, D9CNTD3 điểm Thực tập tốt nghiệp 

Điểm Thực tập tốt nghiệp của sinh viên xem theo link dưới đây
 
              2. Điểm TTTN lớp D9CNTD2
                      3. Điểm TTTN lớp D9CNTD3
 
Mọi ý kiến thắc mắc đề nghị các sinh viên liên hệ với thầy/cô hướng dẫn của lớp mình

Bạn cần hỗ trợ?