Họp khoa

Kính gửi các thầy cô,

Đã bắt đầu vào năm học mới, Khoa dự kiến lịch họp như sau:
- Thời gian: 10h sáng thứ 3 (14/8)
- Địa điểm: VP Khoa ĐK&TĐH
- Nội dung:
1. Triển khai Công tác giảng dạy đầu năm học
2. Đưa SV đi TTTN của D9
3. Đề tài ĐATN của D9
4. Biên soạn tài liệu giảng dạy, thí nghiệm và câu hỏi trắc nghiệm
5. Tổng kết đi nghỉ hè ở Hải Tiến
6. Các công việc khác
Đề nghị các thầy cô bố trí thời gian có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Bạn cần hỗ trợ?