KẾ HOẠCH NỘP QUYỂN VÀ HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA D9

KHOA ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA thông báo tới các giảng viên và các sinh viên khóa D9 ngành Công nghệ Tự động kế hoạch nộp quyển và lịch dự kiến hỏi Đồ án tốt nghiệp như sau

1. Thời gian nộp quyển ĐATN: trước 16h ngày 3/1/2019. Sau thời gian trên Khoa sẽ không nhận quyển đồ án.

Bao gồm: 1 quyển bìa cứng, 1 quyển bìa mềm có chữ ký của GVHD, 1 đĩa CD ghi nội dung đồ án (nộp thư viện).
2. Thời gian bảo vệ ĐATN: dự kiến 12/1/2019.
Danh sách hội đồng và phòng bảo vệ thông báo sau.

Bạn cần hỗ trợ?