Lịch bảo vệ đồ án môn học Vi xử lý

Khoa Điều khiển và Tự động hóa thông báo tới sinh viên các lớp D10DCN1, D10DCN2, D10DCN-CLC, D10CNTD3 thời gian bảo vệ đồ án môn học Vi xử lý

Lịch bảo vệ đồ án Vi xử lý sẽ bắt đầu lúc 8h 30 ngày 7/1 tại Văn phòng khoa

Lớp D10DCN1: 8h30-10h

Lớp D10DCNCLC: 10h-11h30
Lớp D10DCN2: 13h30-15h
Lớp D10CNTD3: 15h-16h30
 
Các quyển được bảo vệ phải có chữ kí của giáo viên hướng dẫn
Đề nghị các sinh viên có mặt đúng giờ theo quy định
 

Bạn cần hỗ trợ?