Những điều tân sinh viên cần biết

Những điều tân sinh viên cần biết

1. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhập học năm 2022     Xem chi tiết tại đây
2. Hướng dẫn nộp kinh phí nhập học D17 năm 2022     Xem chi tiết tại đây
3. Lịch nộp hồ sơ nhập học   Xem chi tiết tại đây
4. Hướng dẫn Hồ sơ chế độ chính sách, miễn giảm học phí  Xem chi tiết tại đây
5. Hướng dẫn sử dụng thư viện   Xem chi tiết tại đây
6. Hướng dẫn đăng ký ở ký túc xá của trường  Xem chi tiết tại đây
7. Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đoàn  Xem chi tiết tại đây

https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/nhung-dieu-tan-sinh-vien-can-biet-2348.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Bạn cần hỗ trợ?