Thông báo điểm chấm đồ án tốt nghiệp khóa D9 ngành Công nghệ tự động

Khoa Điều khiển và Tự động hóa trân trọng thông báo tới các sinh viên khóa D9CNTD điểm chấm đồ án

Các bạn sinh viên có thể xem điểm của mình tại các link sau:

1. Điểm chấm đồ án của sinh viên lớp D9CNTD1    (Xem tại đây) 

2. Điểm chấm đồ án của sinh viên lớp D9CNTD2    (Xem tại đây) 

3. Điểm chấm đồ án của sinh viên lớp D9CNTD3    (Xem tại đây) 

4. Điểm chấm đồ án của sinh viên lớp D8CNTD1    (Xem tại đây) 

5. Điểm chấm đồ án của sinh viên lớp D8CNTD3    (Xem tại đây)  

6. Điểm chấm đồ án của sinh viên lớp D6CNTD      (Xem tại đây)  

Trân trọng!

 

 

Bạn cần hỗ trợ?