Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa 09 ngành CNTĐ

Khoa Điều khiển và tự động hóa thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa 09 ngành CNTĐ: Thời gian 08h00 ngày 12/01/2019. Đề nghị các em sinh viên đến sớm trước 15 phút để chuẩn bị.

Danh sách xem tại đây:

/Uploads/files/cntd/DANH%20S%C3%81CH%20H%E1%BB%98I%20%C4%90%E1%BB%92NG%20%20DATN%20D9%20CNTD.xls

Bạn cần hỗ trợ?