Đại học

     Thông báo xét tuyển trình độ Đại học chính quy năm 2020, dựa vào kết quả học tập THPT - Đợt bổ sung 

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, mã ngành 7510303

(Chi tiết xem tại đây)

 

Bạn cần hỗ trợ?