Liên hệ

 Địa chỉ liên hệ

             KHOA ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

   CƠ SỞ 1

   Phòng 201, Nhà M, Trường Đại học Điện lực

   235 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội 

   Tel : 04.22185636. Fax: 04. 3836 2065

   CƠ SỞ 2

   Phòng 203, Nhà A, Trường Đại học Điện lưc

   Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Bạn cần hỗ trợ?