Tiến sĩ

Chương trình Đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, mã số: 9520216

1. Ban hành chuẩn đầu ra trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Chi tiết xem tại đây)

2. Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Chi tiết xem tại đây)

 

Bạn cần hỗ trợ?