Thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Mã ngành: 8520216
- Thời gian đào tạo: 2 năm (3 học kì và luận văn) 

Xem chi tiết

 

Bạn cần hỗ trợ?