Đại học

Chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, mã số 7510303, với 04 chuyên ngành:

1. Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển

2. Tự động hóa và Điều khiển thiết bị điện công nghiệp

3. Tin học trong Điều khiển và Tự động hóa

4. Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển (hệ chất lượng cao)

Cập nhật, hiệu chỉnh 2020 (Chi tiết xem tại đây)

 

 

Bạn cần hỗ trợ?