Cơ cấu tổ chức

 

 Chi bộ ĐK&TĐH - CNCK 

Bí thư: TS. Vũ Duy Thuận

Ban Chủ nhiệm Khoa ĐK&TĐH

        Trưởng khoa: TS. Vũ Duy Thuận

        Phó Trưởng Khoa: TS. Chu Đức Toàn

Giáo vụ Khoa

      KS. Bùi Thị Thúy

Công Đoàn Khoa ĐK&TĐH

      Chủ tịch: NCS. Nguyễn Tiến Dũng

BCH Liên chi đoàn Khoa ĐK&TĐH

      Bí thư LCĐ: ThS. Lê Quốc Dũng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU : (Xem chi tiết>>)

 

DANH SÁCH THỈNH GIẢNG VÀ CỘNG TÁC VIÊN :

 

TT

THÔNG TIN CHUNG

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

ThS. Trần Văn Thường

Email: thuongtv@epu.edu.vn

Đại học Điện lực

2

TS. Nguyễn Hữu Thung

Email:

Học viện Kỹ thuật Quân sự

3

TS. Đỗ Mạnh Cường

Email:

Đại học Bách Khoa Hà Nội

4

TS. Nguyễn Hồng Thái

Email:

Đại học Bách Khoa Hà Nội

5

PGS.TS Nguyễn Văn Liễn

Đại học Bách Khoa Hà Nội

6

PGS.TS Lê Văn Doanh

Đại học Bách Khoa Hà Nội

7

PGS.TS Thái Quang Vinh

Viện Công nghệ thông tin

8

TS.Nguyễn Thế Truyện

Viện Điện tử và Tự động hóa

9

TS.Lưu Hồng Việt

Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

 

Bạn cần hỗ trợ?