Bảo vệ luận văn thạc sĩ

              Lễ bảo vệ cao học ngành ĐK và TĐH khóa 5 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 25/9/2018.

Hai học viên của khoa đã bảo vệ suất sắc luận văn thạc sĩ bao gồm:

          1. Học viên Trần Văn Nam với đề tài “THIẾT KẾ BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP ĐA TẦNG VIENNA 5 MỨC CÔNG SUẤT 3KW”

             Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thùy Linh

Danh sách hội đồng:

Tên

PGS. TS. Bùi Đăng Thảnh

PGS.TS Thái Quang Vinh

TS. Vũ Duy Thuận

TS. Nguyễn Ngọc Khoát

TS. Trịnh Khánh Ly

Nhiệm vụ

Chủ tịch hội đồng

Phản biện 1

Phản biện 2

Thư kí

Ủy viên

  

           2. Học viên Tăng Bá Yên với đề tài “Nhận dạng và điều khiển các quá trình công nghệ

           Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Khánh Ly

Danh sách hội đồng:

Tên

TS. Nguyễn Việt Sơn

TS. Nguyễn Hoài Nam

TS. Vũ Duy Thuận

TS. Phạm Thị Thùy Linh

TS. Nguyễn Ngọc Khoát

Nhiệm vụ

Chủ tịch hội đồng

Phản biện 1

Phản biện 2

Thư kí

Ủy viên

        Hội đồng bảo vệ đã chúc mừng 2 học viên Trần Văn Nam và Tăng Bá Yên, đồng thời khuyến khích 2 học viên sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ tiếp tục đăng ký học tiến sĩ chuyên ngành ĐK&TĐH theo đề án đào tạo TS của khoa đã được phê duyệt.
 

Bạn cần hỗ trợ?