Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh

Hệ thống Quản lý toà nhà thông nh (Hệ thống BMS (intelligent Building Management System) là là một hệ thống đồng bộ cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật trong toà nhà như hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, điều hoà thông gió, cảnh báo môi trường, an ninh, báo cháy - chữa cháy v.v

Bạn cần hỗ trợ?