Hội thi kéo co chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2018

THÔNG BÁO VỀ HỘI THI KÉO CO CHÀO MỪNG NGÀY 20/11/2018
Gửi các bạn SV Khoa ĐK&TĐH điều lệ của hội thi

ĐIỀU LỆ        xem        TẠI ĐÂY

Bạn cần hỗ trợ?