Hội thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11/2018

THÔNG BÁO VỀ HỘI THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11/2018
Gửi các bạn SV Khoa ĐK&TĐH kế hoạch tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Chi tiết kế hoạch xem tại đây

Bạn cần hỗ trợ?