Lịch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp khóa D9 khoa Điều khiển và Tự động hóa

           Khoa Điều khiển và Tự động hóa thông báo tới các sinh viên lớp D9CNTD1, D9CNTD2, D9CNTD3 lịch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp

Thời gian: 8h30 sáng thứ 7 (29/9)
Địa điểm: Theo file danh sách đính kèm
 
Danh sách sinh viên bảo vệ xem theo link dưới đây
 
                  3. Danh sách sinh viên lớp D9CNTD3
 
Lưu ý: Mỗi SV in 1 quyển báo cáo Thực tập tốt nghiệp.

Bạn cần hỗ trợ?