THÔNG BÁO HỌC ONLINE

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước nói chung, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nói riêng trong những ngày vừa qua, Nhà trường quyết định như sau:

❎ Tất cả các hệ đào tạo của Trường thực hiện giảng dạy và học tập theo hình thức TRỰC TUYẾN từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

❎ Các hướng dẫn cho học viên, sinh viên học trực tuyến sẽ đăng trên trang: sinhvien.epu.edu.vn;

❌Đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm:
+ Các nội dung học thực hành tại phòng máy tính thực hiện dạy và học trực tuyến theo thời khóa biểu;
+ Các nội dung học thực hành, thí nghiệm tại CS2 dừng học đến khi có kế hoạch mới;

❌ Các lớp đang học môn GDTC, GDQPAN đợt 5 vẫn thực hiện theo kế hoạch.

❗ trường yêu cầu các đơn vị và học viên, sinh viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Bạn cần hỗ trợ?