THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA TỔNG CTY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

       Căn cứ Nghị quyết 35/NQ-HĐTV về việc thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội năm 2020;

       Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu tuyển dụng lao động của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) năm 2020;

       Tổng công ty thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động về công tác tại các đơn vị trực thuộc.

     Các thông tin chi tiết (về Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng, Đối tượng  tuyển dụng, Nội dung thi tuyển hay Hợp đồng lao đồng, Lương bổng) các em sinh viên/học viên có thể xem tại đây

Bạn cần hỗ trợ?