THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

TUYỂN SINH NĂM 2020: Khoa ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

1. Tổ hợp xét tuyển

     A00, A01, D07, D01

2. Các chuyên ngành thuộc CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

a. Mã ngành: 7510303

b. Chỉ tiêu: 420

Trong đó: - Chỉ tiêu xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: 330 chỉ tiêu

                 - Chỉ tiêu xét theo kết quả học THPT (Học bạ): 90 chỉ tiêu

c. Các chuyên ngành

        + Công nghệ kỹ thuật điều khiển

        + Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

        + Tin học cho điều khiển và tự động hóa

 

Bạn cần hỗ trợ?