tuyển sinh 2022

Đăng ký trực tuyến tại: https://tuyensinh.epu.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen-theo-hoc... hoặc mã QR (Ảnh phía dưới)
Tra cứu đăng ký trực tuyến tại: (Sau khi đăng ký trực tuyến thành công) https://tuyensinh.epu.edu.vn/tim-kiem-xet-tuyen-theo-hoc...
Các thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Điện lực tại https://tuyensinh.epu.edu.vn/

Bạn cần hỗ trợ?