AT-MQTT Gateway – Bộ chuyển đổi Modbus RTU sang giao thức MQTT

I. Giới thiệu AT-MQTT Gateway

AT-MQTT Gateway giúp chuyển đổi giao thức Modbus RTU sang giao thức MQTT.

Gateway cho phép xuất dữ liệu đọc từ Modbus Slave chuyển lên MQTT Server.

Truy cập nhanh và dễ dàng vào thế giới IoT và tương thích với các máy chủ IoT hỗ trợ giao thức MQTT.

                                  AT-MQTT Gateway - Bộ chuyển đổi Modbus RTU sang giao thức MQTT

AT-MQTT Gateway - Bộ chuyển đổi Modbus RTU sang giao thức MQTT

Ứng dụng trong môi trường dân dụng (bệnh viện, toà nhà, kho lạnh,…) và cận công nghiệp (nhà máy, quan trắc, nông nghiệp, nhà xưởng công nghiệp nhẹ,…)

II. Giao diện AT-MQTT Gateway

AT-MQTT Gateway có Giao diện Web được chia thành các phần khác nhau để xác định các thông số khác nhau:
– Modbus RTU Communication.
– MQTTC Communication.
– Thẻ.
– Tài khoản.

Modbus RTU Communication

AT-MQTT Gateway - Bộ chuyển đổi Modbus RTU sang giao thức MQTT

 

AT-MQTT Gateway - Bộ chuyển đổi Modbus RTU sang giao thức MQTT

MQTT Communication

AT-MQTT Gateway - Bộ chuyển đổi Modbus RTU sang giao thức MQTT

Tags

AT-MQTT Gateway - Bộ chuyển đổi Modbus RTU sang giao thức MQTT

Account

AT-MQTT Gateway - Bộ chuyển đổi Modbus RTU sang giao thức MQTT

Bạn cần hỗ trợ?